Forum Gladiatorius (17)
Banka (8)
Cvičiště (20)
Gildovní tržiště (11)
Knihovna (11)
Lázně (16)
Negotium X (7)
Skladiště (6)
Síň mistra války (19)
Templum (17)
Vila Medici (18)
Toto je hlavní sídlo gildy Legie_Rebelu. Všichni noví členové zde mohou využít lázní, představit se starším válečníkům a obecně najít další informace o gildě. Forum Gladiatorius je také velmi důležité, jedná se totiž o administrativní centrum gildy.